Giá trị cốt lõi

Chất lượng sản phẩm là uy tín, là sự tồn tại và phát triển của công ty.  Sự hài lòng về sản phẩm, dịch vụ chăm sóc, bảo hành, vận chuyển của khách hàng, đối tác chính là sự thành công của công ty Tâm Chiến.

  • Đối với người lao động: thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế, quyền lợi người lao động. Đảm bảo lợi ích của người lao động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy năng lực của bản thân.
  •  Đối với khách hàng: Tâm Chiến luôn giữ uy tín trong giao dịch và hợp tác.
  •  Đối với nhà cung cấp: Tâm Chiến luôn giữ uy tín trong giao dịch và hợp tác.
  •  Đối với đối tác: Tâm Chiến cam kết chất lượng cho mọi sản phẩm, dịch vụ của mình đồng thời mong muốn hợp tác lâu dài với mọi khách hàng, mọi đối tác.
  •  Đối với cộng đồng xã hội: Tâm Chiến luôn đồng hành với cộng đồng, xem đó là bổn phận, là trách nhiệm phải làm hàng năm. Đó là văn hóa đối với Công ty Tâm Chiến được duy trì và phát triển trong những năm qua.